Det här är dränering

Hej alla läsare i Karlskrona! I det här blogginlägget förklarar vi vad dränering är och diskuterar några olika typer av dräneringar. Visste du exempelvis att dränering även används inom jordbruk?

Dränering är åtgärden eller processen att avlägsna oönskat vatten från ett område. Dränering kan användas för att avlägsna blod efter en operation, överflödigt regnvatten eller vatten som samlas i pölar efter kraftiga regn. Avlopp är konstruktioner som byggs för detta ändamål. Det vanligaste avloppet kallas dräneringsrör och består av ett långt ihåligt rör med en ände som är fäst under jord och en annan öppen på marknivå. Det transporterar bort avfallsmaterial som jordpartiklar och upplösta växtnäringsämnen som antingen kommer ner med regnvattnet eller spolas ner i avloppet med hjälp av handpumpar. Avloppsrör kan ocksåanvänds för att avlägsna vatten från utgrävningar (diken) där utgrävningens sidor faller in i diket. Ett underjordiskt dräneringssystem av rör kan också installeras för att avlägsna grundvatten som samlas på platta tak eller i landskap under ytan, t.ex. fiskdammar eller simbassänger.

Inom jordbruket kan dränering användas för att avlägsna överskottsvatten från översvämmade fält efter kraftiga regn eller från låglänta områden nära floder och sjöar som drabbas av översvämningar på grund av höga grundvattennivåer eller kontinuerliga kraftiga regn under en växtsäsong. I vissa fall används bevattning före regnhändelsen för att minska omfattningen av översvämningsskadorna och förhindra framtida översvämningar genom att återställa markens infiltrationskapacitet genom artificiell dränering, som kallas för uppladdning.

Dränering kan också användas för att avlägsna överskottsvatten från bevattnade fält som inte är täckta av grödor eller där det finns stående vatten i flera dagar efter bevattning på grund av dålig infiltration i marken, avrinning från angränsande fält eller ineffektiv dränering av marken. Dränering kan också vara nödvändig för att skapa goda förutsättningar för grödornas tillväxt, t.ex. genom att förbättra syrehalten i mättade jordar och kontrollera marktemperaturen genom snabb avdunstning av vatten så att känsliga grödor inte skadas av mycket höga lufttemperaturer under långvariga perioder av varmt väder.